Sykepleietjenesten i Salus Albir, som er perfekt samordnet med legeteamet, gir den omsorgen og pleien som skal til for at pasientene skal oppnå en viss standard og livskvalitet.

Sykestuen i Salus Albir utfører sårbehandling og setter sprøyter. I tillegg er helsepersonellet ansvarlig for å følge pasienten og bidra til overvåking og etterlevelse av behandling, samt yte en helt personlig service.