Synet er trolig det mest dyrebare av menneskets sanser og kanskje den beste måten man har til å integrere omverdenen i bevisstheten. Salus Albir legger denne medisinske spesialiteten til rette for sine pasienter ledet av Dr. Francisco Javier Paredes.

Avdelingen tilbyr komplette oftalmologiske kontroller og diagnose av øyesykdommer.