Dr. Luis López er den ansvarlige for Salus Albir polikliniske kardiologiavdeling. Avdelingen har et bredt aktivitetsområde som strekker seg fra primær forebygging til behandling av hjerte- og karsykdommer etter oppnådd diagnose, det være seg hjerteinfarkt, hjertesvikt, slag, demens, nyresvikt, og perifer karsykdom med innleggelse og poliklinisk behandling, på sykehuset Clinica Benidorm, hvis det skulle være nødvendig.

Målene ved konsultasjons avdelingen er oppfølging av pasientene i sykehusmiljøet, unngå for mye reising frem og tilbake, samt legge å fokus på de første besøkene.

Dr. López utvider her sin virksomhet i enheten for populærvidenskap risiko på Hospital Monica Bendelorm, og legger stor vekt på regelmessige kontroller og forebygging.