Fysioterapeutene er involvert i flere patologier der de hjelper til med rehabiliteringen. Til det, har Salus Albir helsesenter et moderne og svært komplett rom med maskiner og hjelpemidler for rehabilitering og fysioterapi. Her mottar man fysikalsk behandling og utfører øvelser veiledet av senterets fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten tilbyr pasientene i Salus ulike behandlinger, avhengig av sykdom eller skade, og er til stor hjelp og støtte ved medisinsk behandling.