Tjenesten består av medisinsk fagpersonell engasjert i primærhelsetjeneste eller allmennmedisin De er de første fagkyndige som ser pasienten, derfor er behandlingen veldig direkte og personlig.

På legekontorene behandles utallige mindre alvorlige eller akutte tilstander, alt fra vanlige forkjølelser og forskrivning av legemidler, til oppfølging av kronisk syke pasienter eller påvisning av de første symptomene ved sykdom.

Men det viktigste målet til teamet for allmennmedisin Salus Albir er forebyggende behandling og tidlig påvisning av alvorlige sykdommer.

Salus Albir legeteam for allmennmedisin er sammensatt av medisinsk fagfolk fra ulike nasjonaliteter. Alle våre leger behandler de pasientene som trenger det, men spesielt, behandles pasientene av leger som snakker samme språk.

Det allmenmedisinske teamet består av:

  • Dra. Anne Stensholt
  • Dra. Anastasia Zorina
  • Dra. Tanya Álvarez