Salus Albir er en av de mest vellikte sentrene for primærhelse og allmennmedisin blant de europeiske beboerne i Marina Baixa.

logo-HCB

Allmennmedisin og familielege

servicio-medicina-general-salus-albir_1

Tjenesten består av medisinsk fagpersonell engasjert i primærhelsetjeneste eller allmennmedisin De er de første fagkyndige som ser pasienten, derfor er behandlingen veldig direkte og personlig.
Saber más…

Sykepleie

servicio-enfermeria-salus-albir

Sykepleietjenesten i Salus Albir, som er perfekt samordnet med legeteamet, gir den omsorgen og pleien som skal til for at pasientene skal oppnå en viss standard og livskvalitet.
Saber más…

Laboratorium / Klinisk analyse / Konvensjonell radiologi

servicio-analisis-clinicos-radiologia-salus-albir

Senterets tilleggstjenester som laboratorium, analyser og konvensjonell radiologi er et eksempel på Salus Albirs verdiskapning og tilbud om individuell behandling.
Saber más…

Kardiologi

servicio-cardiologia-salus-albir

Dr. Luis López er den ansvarlige for Salus Albir polikliniske kardiologiavdeling.
Saber más…

Oftalmologi

servicio-oftalmologia-salus-albir

Synet er trolig det mest dyrebare av menneskets sanser og kanskje den beste måten man har til å integrere omverdenen i bevisstheten. Salus Albir legger denne medisinske spesialiteten til rette for sine pasienter ledet av Dr. Francisco Javier Paredes.
Saber más…

Traumatologi

servicio-traumatologia-salus-albir

Salus Albir traumatologiske konsultasjonsavdeling har radiologitjeneste slik at pasientene slipper å dra til et sykehus.
Saber más…

Fotkirurgi

servicio-podologia-salus-albir

Rubén Lorca og Luis Miguel Martí utgjør vårt team av spesialister i fotkirurgi og de jobber for å løse de vanligste og mest plagsomme fotproblemene.
Saber más…

Fysioterapi

servicio-fisioterapia-salus-albir

Fysioterapeutene er involvert i flere patologier der de hjelper til med rehabiliteringen.
Saber más…