Salus Albir er en av de mest vellikte sentrene for primærhelse og allmennmedisin blant de europeiske beboerne i Marina Baixa. Det internasjonale legeteamet og helsepersonalet, i tillegg til den gode beliggenheten, har gjort det til et av referansesentrene for helse blant norske, russiske, tyske og engelske pasienter, samt sveitsere og franskmenn blant andre nasjonaliteter.

Helt siden åpningen i 2004 har målet vært å tilby helsetjenester bygget på vårt «medisinske kall». I Salus Albir følger vi oppdraget og verdiene til helseforetaket vi tilhører, Hospital Clínica Benidorm; vi praktiserer den menneskelige siden av medisinen og vårt hovedmål er å få pasientene til å føle seg som i hjemlandet.

Hospital Clínica Benidorms struktur med tolker og internasjonalt personale oppfølges i Salus Albir, men i mye mindre omfang, noe som gjør at det etableres en familiær atmosfære mellom pasienter og helsepersonell.

Salus har en fordel som skiller det fra de øvrige helsesentrene i området: vi kan tilby helsetjenestene i henhold til språk og nasjonalitet. Senteret har fagmedisinsk personale av ulike nasjonaliteter som kan ta i mot og behandle pasientene på ulike språk. Det øvrige helsepersonale og de ansatte i mottaket er også internasjonale.

Salus Albir vokser for hver dag og tilbyr stadig nye og mer omfattende tjenester for å møte kravene til pasientene. Et senter som innledningsvis var et lite sted for primærhelse og allmennmedisin, kan nå tilby behandling innenfor flere forskjellige fagområder slik at pasientene spares for å måtte reise flerfoldige kilometer til sykehus i andre byer.

Til syvende og sist, søker Salus Albir å gi kvalitetshelsetjenester tilpasset de ulike behovene til de forskjellige nasjonalitetene gjennom nære lege-pasientrelasjoner på morsmålet til pasienten.